Μαθήματα Θαυμάτων

Τα Μαθήματα Θαυμάτων είναι μια άμεση επικοινωνία από τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού και δείχνουν την φαινομενική υποθετική κατάσταση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο η οποία είναι αυτή του ψευδούς διαχωρισμού, και στον βαθμό στον οποίο αυτό το φαινομενικό σχίσμα επιδιορθώνεται και επιδιορθώθηκε.

Ο μοναδικός σκοπός των Μαθημάτων Θαυμάτων είναι να φέρουν την φώτιση μέσω της μεταμόρφωσης του νου σου.

- Master Teacher

Ο Ιησούς Μιλάει Από Τα Μαθήματα Θαυμάτων...

Αυτά είναι Μαθήματα Θαυμάτων. Τα Μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα. Μόνο ο χρόνος που θα τα κάνεις είναι προαιρετικός. Ελεύθερη βούληση δεν σημαίνει ότι μπορείς να καθορίσεις το περιεχόμενο αυτών των μαθημάτων. Σημαίνει μόνο ότι μπορείς να επιλέξεις αυτό που θέλεις να κάνεις σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτά τα Μαθήματα δεν έχουν στόχο να διδάξουν την σημασία της αγάπης, διότι αυτό είναι πέρα από αυτό που μπορεί να διδαχθεί. Εν τούτοις, έχουν στόχο να απομακρύνουν τα εμπόδια στην επίγνωση της παρουσία της αγάπης, η οποία είναι η φυσική σου κληρονομιά. Το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος, αλλά αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα δεν μπορεί να έχει αντίθετο.

Αυτή η σειρά μαθημάτων μπορεί να συνοψιστεί πολύ απλά με τον εξής τρόπο:

Τίποτα το πραγματικό δεν μπορεί να απειληθεί.
Τίποτα μη πραγματικό δεν υπάρχει.
Εδώ βρίσκεται η γαλήνη του Θεού.

Ο σκοπός του βιβλίου εργασιών είναι να εκπαιδεύσει το νου σου με συστηματικό τρόπο προς μια διαφορετική αντίληψη για όλους και όλα σε αυτόν τον κόσμο. Οι ασκήσεις είναι σχεδιασμένες για να σε βοηθήσουν να γενικεύσεις τα μαθήματα, έτσι ώστε να καταλάβεις ότι η κάθε μία από αυτές είναι εξίσου εφαρμόσιμη σε όλους και όλα όσα βλέπεις.

Η μεταφορά της εκπαίδευσης στην ορθή αντίληψη δεν προχωρά όπως η μεταφορά της εκπαίδευσης αυτού του κόσμου. Αν η ορθή αντίληψη έχει επιτευχθεί σε σχέση με κάθε άτομο, κατάσταση ή συμβάν, η καθολική μεταφορά σε όλους και τα πάντα είναι βέβαιη. Από την άλλη μεριά, μια εξαίρεση που έχει παρακρατηθεί από την ορθή αντίληψη κάνει τα επιτεύγματά της αδύνατα παντού.

Η ίδια η φύση της ορθής αντίληψης είναι ότι δεν έχει κανένα όριο. Είναι το αντίθετο του τρόπου που βλέπεις τώρα.

Array ( [type] => )