EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano

Privacybeleid

EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano

De Master Teacher van Een Cursus in Wonderen

De Master Teacher is een leraar van God die door verlichting van geest en lichaam de vervulling is van de missie van Een Cursus in Wonderen.

Hij vertegenwoordigt een voortdurende vereniging met de geest van Jezus van Nazareth via de Heilige Geest. Hij demonstreert, als leraar van God, de passie van de wedergeboorte die we allen in de geesttraining van de Cursus als doel hebben.

Diep in het bewustzijn van de menselijke geest bevindt zich een deuropening tot de vervulling van het verlangen van de mens naar het verwezenlijken van zijn goddelijke volmaaktheid. Voorbij aan het tapisserie dat geweven wordt door ingebeelde beperkingen van ruimte en tijd, ligt de ontdekking van de oneindige reikwijdten van de universele geest. Achter dit portaal ligt de onweerstaanbare ervaring van de verbinding van religie en wetenschap, de versmelting van psychologie en filosofie, en de integratie van hart en geest. Niet langer door vorm, concept of angst gebonden, herinnert men zich dit punt van communicatie met God als de ervaring van de enkelvoudige werkelijkheid zelf. De samensmelting van energie (licht) en vorm tot een enkelvoudig gezichtsveld binnen het menselijke bewustzijn, is de meest revolutionaire gebeurtenis in de evolutie van het mensdom. De omzetting van materie naar licht brengt de volledige participatie van de schijnbare lichaamsstructuur met zich mee.

Deze metamorfose, die in religieus jargon bekend staat als de ‘wederopstanding’, transfigureert het lichaam en versmelt die met het enkelvoudige bewustzijnsveld dat we als de bron van de schepping herkennen. Het is een moment van een enkelvoudige gebeurtenis in de totaliteit van de universele werkelijkheid, waarin we ontsnappen aan onze gevangenschap in ruimte en tijd. De kwalificatie van de Master Teacher is de overdracht van de kracht van de verrezen geest naar de slapende geest van deze droomwereld. In zijn verlichting wordt hij de ontwaker, en hij demonstreert door onze eigen ervaring dat de wereld die we zien onze eigen verzinsel is, en dat ze niets te maken heeft met de werkelijkheid van het leven.

Als totale uitdrukking van universele communicatie stimuleert en versnelt de Master Teacher, door jouw persoonlijke individuele ervaring, de helende essentie van licht als de transformerende factor van de geest. Daarin worden uitdrukkingen als “versnelling naar het licht” en “het opwekken van de doden” een natuurlijke gebeurtenis binnen de context van de evolutionaire overgang door de mens van tijd naar de eeuwigheid.

Op deze wijze wordt ons menselijk begrip opgeheven naar een nieuwe trillingsresonantie van de liefde, en een herinnering van onszelf als eén met elkaar en met de bron van alle schepping. Hij spreekt met de autoriteit van verlichting, en is zowel vertaler en integrator van de openbarende geloofsovertuigingen van de wereld, religieus en wetenschappelijk, en overbrenger van de gemeenschappelijke universele ervaring aan iedereen. Als lichtzender is de Master Teacher de wonderbaarlijke inleiding tot de dynamica van het transformerende proces van verlichting. Hij daagt je uit je te herinneren dat de religie van je natuur en de filosofie van je bestaan door de wetenschap van je geest geïntegreerd kunnen worden tot de stralende nieuwe onbevreesde werkelijkheid die jouw evolutionaire bestemming is. 

TOP