EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano
EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano

Lekcja dnia

LEKCJA 108

Dawanie i otrzymywanie są w rzeczywistości jednym.

Widzenie zależy od dzisiejszej idei. Jest w niej światłość, ponieważ godzi ona wszystkie pozorne przeciwieństwa. A czymże jest światłość, jak nie zrodzonym z pokoju przeobrażeniem wszelkich twoich konfliktów i błędnych myśli w jedną ideę, która jest w pełni prawdziwa? Ale nawet ta idea przeminie, ponieważ Myśl znajdująca się za nią pojawi się, by zająć jej miejsce. I od tej chwili pokój jest już z tobą na zawsze, ponieważ sen dobiegł końca.

Prawdziwa światłość, która umożliwia prawdziwe widzenie, nie jest światłem, które widzą oczy ciała. Jest to stan umysłu, który stał się tak jednolity, że w ogóle nie można dostrzec ciemności. I w ten sposób to, co jest takie same, widziane jest jako jedno, podczas gdy to, co jest różne, pozostaje niezauważone, bo go nie ma.

Jest to światłość, która nie ukazuje żadnych przeciwieństw, a ponieważ widzenie zostało uzdrowione, ma w sobie moc uzdrawiania. Jest to światłość, która spokój twojego umysłu przynosi innym umysłom, byś się nim dzielił i cieszył, że stanowią jedność z tobą i z samymi sobą. Jest to światłość, która uzdrawia, ponieważ przynosi pojedyncze postrzeganie, oparte na jednym układzie odniesienia, z którego pochodzi jedno znaczenie.

Zarówno dawanie, jak i otrzymywanie, widziane są tu jako różne aspekty jednej Myśli, której prawdziwość nie zależy od tego, co widziane jest jako pierwsze, a co zdaje się być na drugim miejscu. Tu rozumie się, że oba zachodzą jednocześnie, bo tylko w ten sposób Myśl ta nabiera pełnego sensu. I to zrozumienie stanowi podstawę, która godzi wszystkie przeciwieństwa, ponieważ postrzegane są z tego samego układu odniesienia, który jednoczy tę Myśl.

Jedna myśl, która jest całkowicie jednolita, zjednoczy wszystkie myśli. To tyle samo, co powiedzieć, że jedna naprawa jest wystarczająca, by wszystko naprawić, lub że wystarczy wybaczyć całkowicie jednemu bratu, by przynieść zbawienie wszystkim. Są to tylko szczególne przypadki jednego prawa, które stosuje się do każdego rodzaju nauki, jeśli kieruje nią Ten, który zna prawdę.

Nauczenie się, że dawanie i otrzymywanie są tym samym, przynosi szczególną korzyść, ponieważ można to łatwo wypróbować i zobaczyć, że to prawda. A gdy ten szczególny przypadek dowiedzie, że zasada ta działa zawsze – w każdych okolicznościach, w których poddano ją próbie, wówczas stojącą za nią myśl łatwo będzie można uogólnić i zastosować na innych obszarach wątpliwości i podwójnego widzenia. A stąd będzie się ona rozszerzać, aż w końcu dotrze do tej jednej Myśli, która leży u podstaw ich wszystkich.

Dzisiaj praktykujemy szczególny przypadek dawania i otrzymywania. Posłużymy się tą prostą lekcją oczywistości, ponieważ przynosi ona rezultaty, których nie możemy przeoczyć. Dawać to otrzymywać. Dzisiaj spróbujemy ofiarować pokój każdemu i zobaczymy, jak szybko do nas powróci. Światłość to spokój i cisza, a w tym spokoju otrzymujemy dar widzenia i możemy widzieć.

Dzisiejszy okres praktyki rozpocznij od poniższej wskazówki. Powiedz:

Dawanie i otrzymywanie są w rzeczywistości jednym.
Otrzymam to, co teraz daję.

Potem zamknij oczy i przez pięć minut myśl o tym, co chciałbyś dać każdemu, by było twoje. Mógłbyś na przykład powiedzieć:

Każdemu ofiaruję spokój.
Każdemu ofiaruję pokój umysłu.
Każdemu ofiaruję łagodność.

Każde zdanie wypowiadaj powoli, a potem przez chwilę zatrzymaj się w oczekiwaniu na dar, który ofiarowałeś. Powróci on do ciebie w takiej mierze, w jakiej go dałeś. Zobaczysz, że wszystko, co ofiarowałeś, dokładnie ci się zwraca, bowiem o to właśnie prosiłeś. Pomocna może być również myśl o kimś, komu chcesz ofiarować swe dary. Reprezentuje on innych, a poprzez niego dajesz je wszystkim.

Nasza dzisiejsza bardzo prosta lekcja wiele cię nauczy. Od tej chwili będziesz o wiele lepiej rozumiał skutek i przyczynę, i dokonasz teraz znacznie szybszych postępów. Pomyśl o tym, jak dzisiejsze ćwiczenia przyspieszają twoją naukę, która nabiera rozpędu i utrwala się za każdym razem, gdy mówisz: „Dawanie i otrzymywanie są w rzeczywistości jednym”.

TOP