EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano
EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano

Transformacyjne wykłady

Jako transformacyjny imperatyw Kurs Cudów wesprze i przyspieszy twoją przemianę poprzez rzucenie wyzwania twej obiektywnej tożsamości. A ponieważ jesteś integralną częścią całkowitego, wiecznego, doskonale stwarzającego uniwersalnego umysłu, to nieuniknionym rezultatem tego procesu będzie twoje własne doświadczenie zmartwychwstania i oświecenia.

Twój zaborczy strach przed oświeceniem kazał ci je odrzucać. Lecz teraz powrócisz do Umysłu Boga. Po prostu przypomnisz sobie tę chwilę, w której ta przemijająca istota ludzka uległa przemianie, stając się rzeczywistością życia wiecznego.

Właśnie tutaj, właśnie teraz przejdziesz ze śmierci do życia. Innymi słowy, wyjdziesz ze swojej dawnej bezsensownej egzystencji, która w rzeczywistości skończyła się dawno temu. Nasze nauczanie to inicjacja, która dokonuje się w chwili, gdy postanawiasz dotrzeć do całkowitej uniwersalnej jaźni.

Przechodzisz więc z czasu do wieczności, z pozornego koszmaru oddzielenia do przypomnienia sobie, że jesteś doskonały, jakim stworzył cię Bóg. Twoja percepcyjna tożsamość ulega przeobrażeniu w świetle.

Na tym polega twoje obudzenie. Ten nieziemski katechizm kieruje cię ku konfrontacji, która wiąże się z koniecznością odsłonięcia zasłony. Wszelkie przeszkody, przez które musi przeniknąć pokój, zostaną pokonane dokładnie w ten sam sposób: lęk, który je wytworzył, zniknie, ustępując miejsca miłości.

Miłość
Istota i treść naszej wiecznej rzeczywistości

Powrót heretyka
Pierwsze siedem lat

Pozycje wymienione na tej stronie to zbiory tekstów wykładów
wygłoszonych przez oświecony umysł Mistrza-Nauczyciela Kursu Cudów.
W tekstach wykładów wprowadzono minimum poprawek edytorskich
w nadziei zachowania i przekazania radosnej, spontanicznej duchowej ciągłości.

TOP