EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano
EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano

Kurs Cudów International

Najświętszy ze wszystkich punktów na ziemi jest ten,
w którym odwieczna nienawiść stała się obecną miłością.

Misja A Course In Miracles International

Poprzez cud miłości i przebaczenia odkrywamy naszą jedną wspólną Tożsamość. Jesteśmy całkowicie oddani konieczności powrotu człowieka do wrodzonego mu Uniwersalnego Umysłu. Dzieje się to w sposób naturalny, rewolucyjny i progresywny. Może tego doświadczyć każdy, kto uświadamia sobie, że musi istnieć alternatywa dla lęku, straty, samotności, bólu i śmierci. Dzielimy się więc naszą determinacją, aby – poprzez przeobrażenie naszych umysłów – obudzić się z naszej ograniczonej ludzkiej egzystencji. Pragniemy doświadczyć nowego sposobu komunikacji, która jest światłem, miłością, pokojem i radością naszej twórczej rzeczywistości.

Naszym jedynym celem jest oświecenie; środkiem jest konsekwentne i bezkompromisowe stosowanie Kursu Cudów. Nasz program kieruje, wspiera, wzmaga i przyspiesza przeobrażenie naszych umysłów. Skupiamy się na służbie, edukacji, szerzeniu i przekazywaniu przesłania Kursu Cudów na całym świecie.

Jesteśmy całkowicie zaangażowani:

 • w przyspieszanie wizji Boskiego celu pośród wszystkich ludzi na Ziemi, po to by zjednoczyć się z całą ludzkością w pokoju i miłości. Dzieje się to dzięki rozpoznaniu naszej jedności i równości w oczach Boga.
 • w rozpoznawanie, że bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć lub pochodzenie narodowe istnieje, istniała i zawsze będzie istnieć w rodzaju ludzkim nieodłączna, wrodzona zdolność rozszerzającego się zrozumienia i świadomości całkowitego celu naszej egzystencji. A osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki aktom przebaczenia i miłości.
 • w demonstrowanie uzdrawiającej mocy naszych umysłów dzięki cudom oraz łasce wiecznej miłości, którą jest Uniwersalny Umysł Boga;
 • w świadczenie poprzez cuda o całkowitej możliwości uzdrowienia i zregenerowania naszych ciał dzięki uznaniu i rozpoznaniu naszej doskonałości w Umyśle Boga;
 • w ofiarowanie temu światu metody duchowego przebudzenia i odrodzenia, dzięki której możemy razem dzielić się cudowną uzdrawiającą mocą odważnego i prostego aktu całkowitego przebaczenia. A przebaczenie to klucz do życia wiecznego.
 • w uzdrawianie dzięki mocy Umysłu Chrystusa i bezpośredniemu zastosowaniu Boskich nauk od Jezusa Chrystusa zawartych w Nowym Testamencie oraz w Kursie Cudów.
 • Jesteśmy pewni w naszych sercach i umysłach, że to nowe zrozumienie Prawdziwego Uniwersalnego Związku musi doprowadzić i doprowadzi do światłych i innowacyjnych rozwiązań dla niejednokrotnie wyniszczających problemów globalnej egzystencji człowieka prześladujących ludzkość od początku czasu.

Podróż, w której nie ma odległości, w przestrzeń natychmiastowej rzeczywistości

Kurs Cudów International (ang: ACIMI – A Course In Miracles International) reprezentuje miliony nauczycieli i studentów Kursu, którzy indywidualnie, w ośrodkach uzdrawiania lub w grupach transformacyjnych odkrywają pokój oświeconego umysłu. Tego pokoju z tęsknotą wyczekuje cała ludzkość. Praktycznie we wszystkich krajach świata ludzie ćwiczą uzdrawianie ciała, umysłu i ducha poprzez zastosowanie treningu Kursu Cudów. Nasza osobista potrzeba rozpowszechniania w świecie Jezusowego przesłania miłości i przebaczenia jest podstawą naszego szeroko zakrojonego programu edukacyjnego.

Nasza globalna posługa obejmuje między innymi:

 • działania pokojowe w połączeniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych i różnymi globalnymi wydarzeniami pokojowymi, takimi jak Parlament Religii Świata;
 • wydarzenia duchowej odnowy, znane jako Nadejście Wielkiego Przebudzenia. Ofiarowują one doświadczenie duchowego przebudzenia i odrodzenia, przypominając nam o jednej wspólnej Tożsamości w oczach Boga. Plan tej odnowy jest zawarty w Boskich naukach Jezusa Chrystusa z Nowego Testamentu i Kursu Cudów;
 • inspirujące programy treningowe dla młodzieży, które wzbudzają w młodych ludziach pewność, że źródłem trwałego pokoju może być jedynie pełna odpowiedzialność za siebie. Nauczaj, by się samemu nauczyć – to jeden ze sposobów, w jaki nauczamy przemiany. Odwołujemy się również do duchowych objawień fizyki kwantowej;
 • edukacyjne strony internetowe i publiczny dostęp do informacji. Poprzez takie strony jak: endeavoracademy.com i themasterteacher.tv zapewniamy ogólnoświatowy dostęp do materiałów i źródeł oraz zajęć online, które rozpowszechniają nauki Jezusa z Nowego Testamentu i Kursu Cudów. Kurs Cudów Online oferuje internetowy kurs korespondencyjny prowadzony przez nauczycieli wyszkolonych w Endeavor Academy – edukacyjnym ośrodku stowarzyszonym z ACIMI.

TOP