EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano
EnglishEspañolDeutschPolskiNederlandsελληνικάItaliano

Nowy Chrześcijański Kościół
Pełnego Zaangażowania

W Bogu wszystko jest możliwe.

Oto twoje obudzenie. Wszelkie przeszkody, przez które musi
przeniknąć pokój, zostaną pokonane dokładnie w ten sam sposób:
lęk, który przeszkody wytworzył, zniknie, ustępując miejsca miłości.

New Christian Chuch of Full Endeavor i stowarzyszone z nim organizacje na całym świecie zapewniają możliwość odkrywania, czczenia i świętowania Boga. Pochodzimy z całego świata i razem, w grupie oraz pojedynczo, postanowiliśmy przyjąć natychmiastową bezpośrednią ścieżkę do oświecenia i zmartwychwstania. Przypominamy ją sobie dzięki bezwarunkowemu zastosowaniu przebaczenia i bezwarunkowej miłości. Opieramy się na naukach naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Kościół jest forum duchowego przebudzenia i odrodzenia. Dzięki łasce Bożej miłości razem odnajdujemy klucz do życia wiecznego. Oferta Kościoła odzwierciedla tradycyjne chrześcijańskie wzorce oddania, służby i kontemplacyjnej nauki. Nasz program obejmuje czynną modlitwę, nabożeństwa, służbę, nauczanie, rozpowszechnianie i przekazywanie na całym świecie nauk uzdrowienia i przebaczenia. W naukach tych stosujemy się do wskazań Jezusa Chrystusa zawartych w Nowym Testamencie i w Jego Kursie Cudów.

CREDO

My, członkowie Nowego Chrześcijańskiego Kościoła Pełnego Zaangażowania, uznajemy z honorem i z wdzięcznością dla wszechmogącego Boga Ojca, że proces transformacji zachodzi w nas i na całym świecie. Jest to proces uzdrawiania i przebaczenia, który doprowadzi, poprzez nasze indywidualne pełne zaangażowanie, do rozpoznania braterstwa ludzkości w oddawaniu czci Bogu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
New Christian Church of Full Endeavor
www.newchristianchurch.com
PO Box 206, Lake Delton, WI 53940
tel. (608) 253-4325

TOP